Fristående Affärsutveckling
Vi är vad vi heter;

Fristående Affärsutveckling AB är ett privatägt konsultföretag helt fritt från kopplingar till banker, investerare eller andra aktörer på fastighetsmarknaden.

Företaget har lång erfarenhet från analys, värderingar, transaktioner på svensk och utländsk fastighetsmarknad.

Vi åtar oss uppdrag från alla parter på lokal- och fastighetsmarknaden.

Nätverk och erfarenheter

Fristående Affärsutveckling och Stefan Engberg deltar i ett flertal nätverk. Det ger en möjligheten att ge råd till företagets kunder baserat på en stor erfarenhetsbas.
RICS är en global sammanslutning av fastighetskonsulter med bas i London.

Mäklarsamfundet är den ledande branschorganisationen för Svenska fastighetsmäklare.

Stefan Engberg är även medlem i Sveriges Finansanalytikers Förening.