Bostadsrätt

Sedan 1990-talets början har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för större delen av bostadshusköpen i Sverige. Fristående Affärsutveckling har agerat projektledare vid ombildningsprojeket på en rad orter från Helsingborg i söder till Östersund/Åre i norr. Företaget har representerat både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, dock inte bägge samtidigt. Genom att vår konsult, oavsett om vi hjälper föreningen eller en fastighetsägare, är väl insatt i motpartens situation, är det lättare att nå uppsatta mål. Vi åtar oss att genomföra samtliga moment i samband med en ombildning från hyres- till bostadsrätt eller nyproduktion av bostäder i bostadsrättsform.

Bostadsrättsförening

Vi åtar oss att leda samtliga processer vid ett ombildningsprojekt. Tillsamman med föreningens styrelse finns projektledaren med vid; förhandlingar, ekonomiska kalkyler, teknisk besiktning, informationsmöten och kommunikation med medlemmar/hyresgäster. Föreningens styrelse har givetvis hela tiden en beslutande funktion och arbetar, tillsammans med ansvarig konsult, fram beslutsunderlaget.

Fristående Affärsutveckling bistår även bostadsrättsföreningar i det löpande förvaltningsarbetet efter en ombildning. Uppdragen omfattar allt från hyresförhandlingar, budgetarbete, planfrågor och fastighetsekonomisk rådgivning till styrelsen.

Fastighetsägare

För ett optimalt försäljningsresultat krävs god kunskap och erfarenhet av själva ombildningsprocessen och vilka möjligheter det finns påverka den. Hos Fristående Affärsutveckling sköter sköts hela processen, från första mötet med hyresgästerna till att förmedla finansiering och genomförande av fastighetstransaktionen.

Via företagets samarbetspartners kan vi även ordna med sk paketförsäljningar i bolagsform.

I samband med nyproduktion är Fristående Affärsutveckling med från planskiss fram till bostadsrättsföreningens tillträde/inflyttning. Inom ramen för uppdraget ingår ofta bemanning av styrelse, upprättande av ekonomisk plan, kontakter med bostadssäljare mm.