Ekonomiska planer

Upprättandet av en ekonomisk plan är centralt både vid ombildning till bostadsrätt och vid nyproduktion av bostadsrättslägenheter. Fristående Affärsutveckling kan åta sig att upprätta nya ekonomiska planer eller uppdatera äldre planer. Vi har ett fast samarbete med ett antal av Boverket godkända Intygsgivare.