Kapitaltillskott till BRF

Efter avskaffandet av schablonbeskattningen av bostadsrättsföreningar finns inte några skattemässiga fördelar med att föreningarna behåller egna fastighetskrediter.

Det förekommer en rad olika uttryck för samma sak målet är dock alltid att minska boendekostnaderna efter skatt för medlemmarna i en bostadsrättsförening. I dag erhåller privatpersoner en kvittningmöjlighet mot inkomstskatt för betalda räntekostnader, detsamma gäller ej för bostadsrättsföreningar.

För att minska boendekostnaden för den enskilda medlemmen kan frivilligt eller kollektivt kapitaltillskott genomföras.

Ett frivilligt kapitaltillskott fordrar att varje bostadsrätt har två andelstal; ett för drift och ett för kapital. Fristående Affärsutveckling kan åta sig att åt styrelsen ta fram beslutsunderlag lämpliga att presentera för medlemmarna.

Ett kollektivt kapitaltillskott skiljer sig i beslutsprocessen och är strängare mot medlemmarna då de tvingas till inbetalning av ytterligare insatser.