Bostadsrättsombildning

Hyresrätt till bostadsrätt

Fristående Affärsutveckling har sedan 1997 medverkat vid ombildningar i hela landet. En lång erfarenhet av ombildningar under såväl hög- som lågkonjunktur ger hyresgäster/medlemmar en trygghet i processen.

Vid en ombildning tar vi ett helhetsansvar – från bildandet av föreningen till slutförandet av fastighetsaffären.

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan ske genom ett så kallat hembud eller genom förvärv av aktier eller fastighet direkt från fastighetsägaren.