Styrelsearbete

Fristående Affärsutveckling har mångårig erfarenhet av att lösa de problem bostadsrättsföreningar kan drabbas av.

Nedan återfinns ett antal situationer där vi kan bistå en styrelse

 • Uppdelning av bostadsrättsföreningen .
 • Försäljning av del av fastighet tex vid vindsinredning eller ombyggnad av    lokaler.
 • Upplåtelse av nya andelar tex vindar och liknande utrymmen.
 • Justering av andelstal efter en ombygnad eller vid nyupplåtelse.
 • Hyresutredningar , förhandlingar hos Hyresnämnd mm vid förhandlingar rörande hyra för lokaler.
 • Äkta/oäkta skattefrågor.
 • Lantmäteri, plan och bygglovsärenden.
 • Vara ordförande på årsstämman.
 • Upprätta nya stadgar.
 • Upprätta ny ekonomisk plan.
 • Bilda gemensamhetsanläggningar.
 • Analysera driftkostnader, energioptimeringsanalyser
 • Budgetarbete