Fastighetsutveckling

Fristående Affärsutveckling har sedan företaget bildande engagerat sig i en rad fastighetsutvecklingsprojekt. Företagets kontaktnät och Stefan Engbergs personliga erfarenheter från arbetet med olika typer av utvecklingsprojekt omfattar allt från enstaka mindre lokalfastigheter till planering av hela stadsdelar. Detta såväl i Sverige som på ett antal större fastighetsmarknader i övriga europa.

Genom RICS finns stora möjligheter att via Stefan Engberg nå ett mycket stort antal aktörer främst på marknaderna i Europa. Fristående Affärsutveckling samarbetar när det gäller internationella utvecklingsprojekt med Windborne-international, www.windborne.se

I samband med fastighetsutveckling uppkommer förr eller senare frågor rörande översikts- och detaljplaner samt bygglov. Företaget har erfarenhet av hantering av dessa frågor både enligt nu gällande PBL och tidigare PBL.

Fristående Affärsutveckling har möjlighet att hjälpa till med allt från idé till genomförande av såväl lokalfastigheter som bostadsprojeket.