En cookie (svenska: kaka) är en textfil som skapas på en webbplats och som kan lagras på besökarens dator. Denna innehåller data som till exempel information om vad besökaren har sett för annonser, språkinställningar på webbplatsen och så vidare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

På fau.se används cookies för att föra besökarstatistik.

Om du inte accepterar att cookies sparas på din dator så kan du ändra på din webbläsares säkerhetsinställningar, så att du inte längre tar emot några cookies eller så att du blir tillfrågad varje gång en webbplats försöker skicka en till din dator.

Genom din webbläsare kan du också radera cookies som har sparats på din dator.