Strategi & Transaktioner

Mycket av Fristående Affärsutvecklings verksamhet kretsar kring fastighets- och bolagstransaktioner inom fastighets- och byggsektorn. På den traditionella fastighetsmäklarmarknaden är konkurrensen idag mycket hård. Fristående Affärsutveckling erbjuder inte bara hjälp med själva transaktionen utan engagerar sig helst i hela förändringsprocessen fram till och med genomförandet av en försäljning.