Strategier

Inom fastighetssektorn pågår ständigt ett förändringsarbete. Nya aktörer ersätter tidigare och tidigare byter fokus. En lång erfarenhet av rådgivning kring fastighetsägande ger oss en möjlighet att hjälpa till i strategiarbetet.

Inom ramen för fastighetsägares strategiutveckling kan vi genomföra;

  • värderingar av enskilda fastigheter- projeket eller portföljer
  • kartläggningar av marknadsposition
  • hyresutredningar
  • kartläggning av gällande planer och pågående planarbete
  • marknadsföra och sälja fastigheter